SYSTEM PBI 50N

Start/SYSTEM PBI 50N
SYSTEM PBI 50N 2017-05-10T14:04:45+00:00

System służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej, takich jak: drzwi wahadłowe, okna podawcze, nienośne ściany działowe, witryny, boksy.

Głębokość profilu (50 mm) czyni go jednym z najmocniejszych na rynku w tej grupie. System posiada rozwiązania technologiczne przeniesione z wprowadzonego wcześniej systemu „ciepłego” PI 50N opartego na zawiasach wrębowych. Akcesoria i okucia to wspólna cecha tych systemów. Wprowadzona unifikacja pozwala wykonywać konstrukcje szybko, eliminując przy tym możliwość wystąpienia błędów przy prefabrykacji.

ZALETY SYSTEMU

• możliwość wykonywania konstrukcji dymoszczelnych,
• możliwość tworzenia drzwi wahadłowych oraz okien podawczych,
• możliwość wykonania konstrukcji łukowych,
• możliwość wykonania ścian pod dowolnym kątem,
• możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach dzięki szerokiej gamie profili (w tym wzmocnionych słupków),
• możliwość konstruowania drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz, całoszklanych, jedno- i dwuskrzydłowych,
• możliwość łączenia z innymi systemami.

PARAMETRY TECHNICZNE

 Przepuszczalność powietrza klasa 2 wg PN-EN 1227
 Siła operacyjna klasa 2 wg PN-EN 12046-2:2001
 Trwałość mechaniczna klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
 Dymoszczelność klasa Sa, S200 wg PN-EN 13501-2+A1:2010
 Izolacyjność akustyczna Rw=22-32 dB wg PN-B-02151-3:2015
 Aprobata techniczna AT-15-6924/2016
   

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

  Min. widoczna na zewn. szer. konstr. okiennej otwieranej do wewnątrz  Min. widoczna na zewn. szer. konstr. drzwiowej otwieranej na zewnątrz Głębokość konstrukcyjna okna Wys. listwy przyszybowej Grubość szyby
 (mm) PO* PS* PO* PS* PO* PS*    
Okna
47,3 31,7 21,8 90,2 50 57 20/22 6÷43
Okna
podawcze
 47,3 42,5  – 50   21,8/45,5 20  4÷6,4
Drzwi
z profili
okiennych
 47,3 60,4  21,8  90,2 50  57 20/22   4÷43 
Drzwi
wahadłowe
 51 74  – 50  50  20/22 4÷34 
Drzwi
standardowe
46,8  65,8  46,8 65,8  50 50  20/22   4÷34
Drzwi
podwieszane
 61,8 66,7 32,3   96,3 50  50 20/22   6÷34
Drzwi
harmonijkowe
 65,8 60,4 40,3  90,2  50  57  20/22   6÷43