SYSTEM PBI 40E

Start/SYSTEM PBI 40E
SYSTEM PBI 40E 2017-05-10T14:07:20+00:00

System służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej, takich jak: drzwi, okna, ściany działowe, witryny, boksy.

PBI 40E przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne. Drzwi i ściany systemu PBI 40E mogą być stosowane także jako przegrody zewnętrzne tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności, a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.

ZALETY SYSTEMU

• możliwość wykonywania konstrukcji dymoszczelnych,
• ekonomiczność zabudowy wnętrz o wysokim standardzie estetycznym i użytkowym,
• możliwość wykonania konstrukcji łukowych,
• możliwość wykonania ścian pod dowolnym kątem,
• możliwość zastosowania tych samych okuć i akcesoriów co w systemach PBI 50N oraz PI 50N,
• możliwość łączenia z innymi systemami.

PARAMETRY TECHNICZNE

 Siła operacyjna klasa 2 wg PN-EN 12046-2:2001
 Trwałość mechaniczna klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
 Dymoszczelność klasa Sa, S200 wg PN-EN 13501-2+A1:2010
 Izolacyjność akustyczna Rw =22-32 dB wg PN-B-02151-3:2015
 Aprobata Techniczna AT-15-6924/2016
   

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

  Gęstość konstrukcyjna okna Grubość szyby
  Profil ościeżnicy Profil skrzydła  
Okna 40 mm 40 mm 4÷24 mm
Drzwi z profili okiennych 40 mm 40 mm 4÷24 mm
Drzwi standardowe 40 mm 40 mm 4÷24 mm
Drzwi podwieszane 40 mm 40 mm 4÷24 mm
Drzwi harmonijkowe 40 mm 40 mm 4÷24 mm